Ru | En

Storitve

Izvedba

V podjetju Eurolux izvajamo vse vrste elektroinštalacij na vseh vrstah objektov, bodisi na enostavnih, kot so stanovanjski, športni, poslovni in industrijski objekti, bodisi na zahtevnih objektih, kot so predori, trafo postaje ali elektrarne. Izvajamo tako klasična bakrena komunikacijska omrežja kot visoko zmogljiva optična omrežja. Našo zanesljivost in kakovost izvedenih del potrjujejo certifikati Brandrex, R&M, Nexans, EIB in DEVI.

 

Ker želimo naročnikom kar najbolj olajšati celoten postopek, jim svetujemo in aktivno sodelujemo z njimi in z vsemi izvajalci del na objektu, torej z arhitekti, gradbeniki, inštalaterji strojnih naprav in drugimi. Našim poslovnim partnerjem omogočamo, da se o vseh svojih potrebah in željah dogovorijo na enem mestu, saj izdelujemo projekte na ključ – od ideje do zaključka.

 

Na področju močnostnih inštalacij izvajamo inštalacije splošne in tehnološke moči, kar vključuje tudi napajalna dela (UPS, DEA) do porabnikov (luči, vtičnice,…).

 

Na področju signalno-komunikacijskih inštalacij, ki vključuje zbiranje signalov, programiranje in krmiljenje ter upravljanje porabnikov, pa za naše naročnike projektiramo, izvedemo in vzdržujemo celotno komunikacijsko mrežo za zagotavljanje prenosnih poti za vse multimedijske naprave - telefonijo, računalniške mreže, televizijo, protipožarno javljanje, kontrolo dostopa, domofonijo, protivlomno javljanje, strukturirano ožičenje Cat5e+, Cat6 in Cat7, aktivno mrežno opremo in meritve optičnih in bakrenih vodov.

 

Projektiranje

V podjetju Eurolux izdelujemo vso potrebno projektno dokumentacijo za močnostne in signalno- komunikacijske inštalacije. V sodelovanju z arhitekti (OFIS arhitekti, Domino arhitekti, Groleger arhitekti, Tomcetes d.o.o., Geoplan d.o.o., ...) smo uspešno pripravili številne projekte elektroinštalcijskih del, še posebej pa smo ponosni na zaključene projekte, ki so bili zgrajeni s pomočjo našega projektiranja v vseh fazah gradnje, kot sta Hotel Palace v Portorožu ali stadion in dvorana v Stožicah v Ljubljani.

 

Povezavi med projektiranjem in izvedbo dajemo poseben pomen in naši projektanti so vključeni v vse faze izvedbe elektroinštalacij na gradbišču, saj sprotno posvetovanje zmanjša odmike pri zahtevani gradnji in uspešnosti samega projekta. Realno stanje objektov se preverja dnevno in tako so projektanti v stalnem stiku s spremembami in dopolnitvami projektov.

 

Naše znanje in izkušnje nam omogočajo, da lahko pripravimo kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo izdelano projektno dokumentacijo za vse faze od ideje do izvedbe. Pripravimo lahko vse potrebno za idejni projekt ali za pridobivanje soglasij na projektne rešitve, seveda pa pripravimo tudi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt izvedenih del (PID) in navodila za vzdrževanje (NOV).

 

Eurolux je član Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in naši projektanti se lahko pohvalijo s statusom pooblaščenega inženirja elektrotehnične stroke, kar pomeni, da so s strani IZS pooblaščeni za opravljanje projektiranja načrtov električnih inštalacij in električne opreme.

 

REFERENCE: Kongresni trg - Ljubljana, Stanovanjsko naselje Markovec - Žusterna, Sončna elektrarna Eurolux, Sončna elektrarna Valkarton Logatec, Terme Benedikt (projekt gradbenih del), Ureditev stanovanj na objektu DZS, Stanovanjsko naselje na območju vs 9/10 Škofljica, Jata-izgradnja objekotv v funkcionalni enoti f1

Proizvodnja stikalnih blokov

V podjetju, natančneje v pritličju naše poslovne stavbe, imamo lastno in posledično stalno dosegljivo proizvodnjo stikalnih blokov. Za potrebe naročnikov izdelujemo različne stikalne bloke od najmanjših hišnih razdelilnih omar do 3200A stikalnih blokov. Ker stikalni bloki običajno predstavljajo napajalni del objekta ali elektroenergetske naprave, posvečamo še posebno pozornost kakovosti njihove izdelave.

 

Proizvajamo manjše razdelilne omare do 160A (stanovanjske razdelilne omare), srednje velike razdelilne omare 630A (etažne razdelilne omare), stikalne bloke do 3200A (napajalne transformatorske postaje) in števčne razdelilne omare. Poleg tega pripravljamo tudi polizdelke za potrebe gradbišča, zaščitne plošče iz PVC materialov in opremo za začasna gradbena napajanja ter izdelujemo kovinske konstrukcije in podkonstrukcije stikalnih blokov.

 

Pri nas izdelani stikalni bloki so opremljeni z vso potrebno tehnično dokumentacijo in vezalnimi načrti ter imajo CE znak, usklajen s tehničnimi predpisi EU. Vso dokumentacijo izdelanih stikalnih blokov tudi arhiviramo za kasnejše potrebe servisa ali nadgradnje.

 

Za izdelavo stikalnih blokov nudimo tehnično podporo in svetovanje od faze načrtovanja do izdelave in končne montaže na gradbiščih.

 

Meritve in vzdrževanje

Meritve predstavljajo eno najpomembnejših faz gradnje objekta, saj pomenijo varno uporabo objekta oziroma končnega izdelka. Preverjanaja se izvajajo v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in pripadajočo tehnično smernico TSG - N - 002:2009 ter v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajočo tehnično smernico TSG-N-003:2009.

 

Naši kvalificirani in strokovno izobraženi pregledniki, ki so usposobljeni po programu EDISON+, izvajajo celovite meritve električnih inštalacij za poslovne in stanovanjske objekte.

 

Strokovni pregledi inštalacij in preizkusi delovanja zaščitnih naprav zajemajo meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij, meritve strelovodnih sistemov, meritve kakovosti električne energije in meritve za potrebe parametriranja kompenzacijskih naprav, poleg tega pa poskrbimo tudi za periodična preverjanja električnih inštalacij in strelovodnih napeljav.

 

Vzdrževanje je pomemben element zagotavljanja varnosti in funkcionalne uporabnosti objekta, saj nam kakovostno in redno vzdrževanje omogoča boljši pregled ter hitrejše ukrepanje ob nižjih stroških, ko gre kaj narobe, s čimer ohranjamo uporabno vrednost objekta.

 

Zato v podjetju Eurolux zagotavljamo vzdrževanje elektroinštalacij poslovnih in stanovanjskih objektov s 24-urno dosegljivostjo oziroma dežurstvom za vse pogodbene partnerje (Telekom Slovenije, AMZS, Antaro, Medicinska fakulteta), 24-urna dežurna služba pa opravlja tudi nujna intervencijska dela na objektih po celotni Sloveniji.

 

Avtomatizacija in nadzor objektov

Podjetje Eurolux se že vrsto let ukvarja s projektiranjem in izvajanjem stavbne avtomatizacije, ki za investitorja pomeni ustvarjanje profitnega in produktivnega okolja. Nudimo različne rešitve stavbne avtomatizacije in smo certificiran EIB partner, kar naročniku zagotavlja zanesljivo in kakovostno izvedbo.

 

Avtomatizirana stavba je energijsko bolj učinkovita, nudi večje udobje in uporabniku zagotavlja večjo varnost. Z avtomatizacijo stavbe se investicija v gradnjo stavbe hitreje povrne, hkrati pa avtomatizacija omogoča, da lahko kasneje po potrebi enostavneje razširimo sistem oziroma izvedemo programsko spremembo funkcionalnosti.

 

V sklopu dejavnosti na tem področju izvajamo projektiranje, programiranje in izvedbo za nadzor in krmiljenje hišnih sistemov, in sicer:
· CNS (Centralno nadzorni sistem) - avtomatizacija in kompleksen nadzor poslovnih in proizvodnih sistemov;
· EIB (European Installation Bus) - nadzor in krmiljenje hišnih inštalacij in stanovanjskih objektov (razsvetljava, žaluzije, ...).

 

Multimedijske komunikacije

Eurolux na področju poslovnih IP komunikacij strankam nudi lasten proizvod EURO IP PBX© - sodoben komunikacijski sistem, ki omogoča prenos govora, slike in podatkov ter omogoča povezovanje klasičnih TDM omrežij, ISDN, IP in GSM omrežij v enoten sistem.

 

EURO IP PBX© je namenjen poslovnim uporabnikom, ki želijo vedno in povsod imeti dostop do vseh informacij. Ker gre za naš lasten produkt, ga lahko hitro prilagodimo specifičnim potrebam strank, katerih obstoječi sistem lahko nadgradimo postopno in pri tem uporabimo obstoječo računalniško mrežo ter tako stranki zagotovimo optimalen stroškovni model. Pri prehodu na novo tehnologijo uporabnik obdrži obstoječe telefonske številke, zagotavljamo pa mu tudi zanesljivo in odzivno podporo 24 ur dnevno, vse dni v tednu.

 

Sistem EURO IP PBX© poleg funkcij klasične telefonije omogoča brezplačno internetno povezavo oddaljenih naročnikov ali oddaljenih lokacij podjetja (prihranek pri telefoniji), povezovanje z nadnacionalnimi ponudniki govornih storitev (Skype, Google ...) in enostavno povezljivost z dodatnimi poslovnimi aplikacijami (računalniško-telefonska integracija, klicni center, glasovna pošta, video telefonija ...).

Sistem podpira IP telefonske aparate kanadskega proizvajalca Aastra s slovenskim menijem, za katere je Eurolux tudi distributer, hkrati pa podpira tudi analogno terminalno opremo (telefoni, faxi, POS terminali, ...). Sistem EURO IP PBX© nudi tudi funkcijo iskanja cenovno najbolj ugodne povezave (LCR-least cost routing) in skupaj z EURO HOT SPOT Wi-Fi brezžičnim sistemom omogoča lokalno govorno mobilnost.

 

Zaradi vsega naštetega je slovenski nacionalni ponudnik storitev Telekom Slovenije EURO IP PBX© izbral kot najustreznejšo rešitev za izgradnjo sodobnih poslovnih IP komunikacij v svoji komunikacijski mreži v naslednjem petletnem obdobju (2011 do 2016).

 

· EURO IP PBX (konfiguracija, slikca)

· Terminalna oprema (IP, analogna) – slike, opis

· EURO HOT SPOT – slika, opis

· Prospekt

 

REFERENCE: Telekom Slovenije d.d., Ljubljana, HIT d.d. Nova Gorica, Bartog d.o.o. Trebnje, DZS d.d. Ljubljana, Telekomunikacijski sistem vladne palače v Čečeniji, Telekomunikacijski sistem HIT d.d.

 

Sončne elektrarne

Ključni korak pri odločanju za sončno elektrarno je določitev oziroma izračun sončne obsijanosti območja, na katerem želimo postaviti elektrarno - ključni zato, ker s predhodnim teoretičnim izračunom obsijanosti, velikosti in izkoristka pridobimo osnovo za finančni izračun uspešnosti projekta. V podjetju Eurolux imamo znanje in tehnologijo, s pomočjo katerih določimo najugodnejšo postavitev fotonapetostne elektrarne glede na smeri neba in naklon celic. Demonstracijo simulacije takega modela izračuna si lahko ogledate na naslovu:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ynJJ7KqlPic